Returfil

KORT OM METALLFILAR


Filen är ett verktyg av härdatstålmed räfflad yta, som används vid skärande bearbetning av trä och metall. Verktyget används ibland för skärpning av grövre verktyg och sågar. Filar används vanligtvis inom en rad olika hantverk exempelvis smidesarbeten, urmakeri, tandvård m.fl.

Filens huggning

Filen är vanligen huggen på alla sidor. Ansatsfilen kan ha en slät kant för att man skall kunna komma nära en angränsande, vinkelställd yta utan att skada den. Filen smalnar ofta av mot änden men det gäller inte sågfilar. Den andra smala änden, avsedd för ett handtag, kallas tånge.


 1. Enkelgrad (en omgång eggar snett över filens bredd)
 2. Dubbelgrad (två omgångar eggar i kors över filens bredd)
 3. Raspgrad (korta, grova eggar)


Enkelgrad ger mindre avverkning men slätare yta, dubbelgrad ger större avverkning och mindre slät yta, raspgrad ger mycket stor avverkning och mycket ojämn yta.

Filens tvärsnitt

Den räfflade ytan består av en mängd, tätt efter varandra placerade eggar. Eggarna framställs oftast genom huggning (se nedan) och beroende hur tätt det är mellan eggarna och filens utseende i stort är den lämplig för olika arbetsuppgifter. I stort gäller att runda och halvrunda filar används i runda hål och andra konkava ytor, övriga filar på raka eller konvexa ytor.


Filar kan delas in i följande typer:


 1. Flat fil eller ansatsfil (rektangel)
 2. Trekantfil (liksidig triangel)
 3. Fyrkantfil (kvadrat)
 4. Rundfil (cirkel)
 5. Halvrund fil (cirkelsegment mindre än halvcirkel)
 6. Sågfil (romb)

Filens finhet och storlek

Med filens finhet menas avståndet mellan eggarna:


 1. Grov
 2. Mellan
 3. Fin


Lägg märke till att beteckningarna inte är absoluta, det vill säga att en stor fil med beteckningen grov, har en grövre huggning än en mindre fil med samma beteckning. Filar förekommer i olika storlekar för olika ändamål, från raka och böjda nålfilar för finmekanik till stora filar för hantverk och maskin, även roterande.

Exempel på filar nedan (från vänster); juvelfilar 140 mm och nålfilar 180 mm

Källa: Wikipedia