Returfil

Bli en del av kretsloppet - cirkuläriteten


Att återvinna metaller ger stora koldioxidvinster – exempelvis kan återvinningen av stål, järn, aluminium, bly, nickel och tenn minska klimatpåverkan med 90 procent eller mer, jämfört med om man bryter ny råvara. För varje kilo metall som återvinns, besparar vi miljön 1 kilo koldioxid. Alla metaller kan återvinnas om och om igen utan att någon av de ursprungliga egenskaperna försämras. Detta bidrar till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar.


Så återvinns ditt avfall

Vi arbetar för att samla in och återvinna avfall för att sedan se till att de återvunna materialen kommer till nytta igen. Därför fokuserar vi på att samla in rätt material med rätt kvalitet, kombinera det med andra liknande material och försäkra oss om att kvaliteten är hög nog på den nya resursen.


Att hantera farligt avfall kräver speciell kompetens – något som Ragn-Sells kan erbjuda. Det kan vara farligt avfall som frätande vätskor. Farligt avfall är sådant avfall som har vissa egenskaper som finns uppräknade i avfallsförordningen (SFS 2011:927). Det är egenskaperna som avgör hur avfallet ska behandlas, och våra välutbildade kemister kan avgöra det hos oss.


Kompetensföretag inom återvinning

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö.

Vi erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser.


Mer info om Ragn-Sells


ALLTID VASSA FILAR - ROLIGARE, ENKLARE OCH BÄTTRE ARBETE!